Принимаем оплату любым удобным способом:

ТОВ «ЛАНДТЕХНІК»

ЄДРПОУ:37340919

ІПН: 373409110320

№ свідоцтва ПДВ: 100316380 від 27.12.2010р.

Тел. (044) 599-45-96; факс (044) 361-74-07

Юридична адреса: 08335 Київська область,Бориспільський район, с.Іванків, вул. Іванова Бориса, 22А

Поштова адреса: 08335 Київська область,Бориспільський район, с.Іванків, вул.Іванова Бориса, 22А

Електронна адреса: konto@agrosvit.com

Банківські рахунки:

UA 07 300528 0000026007455035391 в АТ «ОТП Банк»

м.Київ, МФО 300528;

№UA 61 380805 0000000026006319168 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

м.Київ, МФО 380805;

Платник податку на прибуток на загальних підставах.

 

LLC “LANDTECHNIK”

Ukraine, 08335, Kiev region, Borispol district, Ivankov, Ivanova Borysa Str. 22A

Kod EDRPOU 37340919

VAT 373409110320

Tel. (044)599-45-96;

Fax (044)361-74-07

BANK:

IBAN: UA74 300528 00000 26000455023656

OTP Bank

43, Str. Zhylyanska, KIEV UKRAINE, 01033,

MFO: 300528

SWIFT: OTPVUAUK